Δικηγορική εταιρία ζητά συνεργάτη Δικηγόρο Αστικού-Εμπορικού (Αθήνα)

0

Η Δικηγορική εταιρία Ζάχος Δ.- Παπαμιμίκος Α. και Συνεργάτες – Rhetor Law Firm, ζητά συνεργάτη δικηγόρο Αστικού-Εμπορικού δικαίου για το γραφείο της στην Αθήνα. Απαραίτητη εμπειρία 7 ετών σε χειρισμό υποθέσεων αστικού-εμπορικού. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο hr@rhetor.gr με κωδικό R8.

Σχόλια