Ζητείται Γραμματέας

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητεί γραμματέα, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση γραφείου. Άριστο εργασιακό περιβάλλον, αποδοχές βάσει προσόντων.
Αποστολή βιογραφικών Email: dchristodoulou@cplaw.gr, kchristodoulou@cplaw.gr

Σχόλια