Ζητείται δικηγόρος

Ζητείται από τη Δικηγορική Εταιρεία «ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» δικηγόρος με τουλάχιστον 8 έτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία. Εξειδίκευση στο δίκαιο ενέργειας ή ανταγωνισμού θα συνεκτιμηθεί...

Corporate Commercial and M&A

KG Law Firm is seeking to recruit a motivated mid-level Associate Lawyer in order to join KG’s Energy, Utilities & Infrastructure practice group. Minimum qualifications...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ρούσσος Χατζηδημητρίου» επιθυμεί συνεργασία: (α) με ασκούμενο δικηγόρο, (β) με δικηγόρο με εμπειρία 3 – 5 ετών και εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητες προϋποθέσεις...

H Δικηγορική εταιρία Rhetor Law Firm αναζητά Δικηγόρο Δημοσίου & Διοικητικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη)

Η Δικηγορική εταιρία Ζάχος Δ. Παπαμιμίκος Α. & Συνεργάτες - Rhetor Law Firm, αναζητά για τα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία...

Συνεργάτης Δικηγόρος Αστικού Εμπορικού (κέντρο Αθήνας)

Η Δικηγορική εταιρία Ζάχος Δ. Παπαμιμίκος Α. & Συνεργάτες - Rhetor Law Firm, αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία...

Andersen Legal – Real Estate & Construction Associate (RE0619)

Skills & Qualifications We are seeking for a ‘wizard’ who has the abilities to work in a fast-paced setting, to adapt to changing demands and...

Ζητείται Δικηγόρος

Η δικηγορική εταιρεία «ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ» αναζητά δικηγόρο με επιθυμητή διετή εμπειρία. Απαραίτητα προσόντα: Αποφοίτηση από Νομική Σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν...

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΜΠΑΛΛΑΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Δ.Ε.»

H Δικηγορική Εταιρεία "Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.", ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, στο εταιρικό, πτωχευτικό και τραπεζικό δίκαιο και συναφείς...

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Χρηματο-οικονομικό...

Η δικηγορική εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου με εξειδίκευση στο Τραπεζικό και Χρηματο-οικονομικό Δίκαιο με γνώσεις Εταιρικού Δικαίου και τριετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία. Απαιτούμενα...

Η Δικηγορική Εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου για τον τομέα του Εργατικού Δικαίου

Η Δικηγορική Εταιρεία KLC επιθυμεί την πρόσληψη Δικηγόρου για τον τομέα του Εργατικού Δικαίου, με τριετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής...

Δημοφιλή Άρθρα