Ο N.4554/2018 για την αδήλωτη εργασία…προστασία του εργαζομένου ή του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου;

Πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου που φέρει τον τίτλο «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές...

Οι Ενστάσεις υπό το πρίσμα της συζητητικής Αρχής

  Η συζητητική αρχή, η οποία αναγορεύεται σε θεμελιώδη δικονομική αρχή – τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τμήμα...

Βιοηθική Διαμεσολάβηση

Η Βιοηθική Διαμεσολάβηση είναι μία νέα προσέγγιση διευθέτησης ηθικών διλημμάτων, που ανακύπτουν κατά την λήψη δύσκολων αποφάσεων αναφορικά με την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα .

«Η σχέση ποινικής ρήτρας και αποτελεσματικής αθέτησης της σύμβασης στα πλαίσια της Οικονομικής Ανάλυσης...

Σύμφωνα με την Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου, αποτελεσματική παράβαση της σύμβασης (“efficient breach of contract”) μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον το κόστος εκτέλεσης για τον οφειλέτη

Υπ’ αριθμ. 8/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θηβών

" Το Ειρηνοδικείο έκρινε ότι μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα... "

Προτάσεις-συμβουλές για πετυχημένη διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση έγινε πλέον κομμάτι της ελληνικής δικαιϊκής πραγματικότητας με την ψήφιση στις 9 Δεκεμβρίου 2010, του νόμου 389, «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις».

Responsibility arising from negotiations according to Greek Civil Code (Art. 197-198) under the perspective...

As it was shown by Fisher, Ury (1) and Shell(2) , during positional bargaining, where there is a contest of will through an endless sequence of positions, irrespective of its concrete nature

Χαμηλές οι επιδόσεις της Ελλάδας στο Δείκτη της Καταπολέμησης της Διαφθοράς

"Το ίδιο σύστημα εντέχνως καλλιεργεί την ψευδή εικόνα ότι «Μαζί τα φάγαμε,» ενώ το αληθές είναι ότι μόνοι μας τα χρωστάμε!! Το αληθές ακόμη είναι: ότι ούτε όλοι ίδιοι είμαστε, ούτε μαζί τα φάγαμε…"

Νομική Διάσταση του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας

Η παρούσα εισήγηση αφορά στον ελληνικό Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το υπ’ αριθμ. 39/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 55/2009)

πρόσφατα άρθρα