Διαγωνισμός για την πρόσληψη συμβούλου για το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β με αμοιβή ένα [1] εκατομμύριο ευρώ Διήμερη αναστολή λειτουργίας εργασιών Δικαστηρίων Πατρών Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης την 1η Οκτωβρίου Τηλεργασία: δημοσιεύθηκε ο Ν. 4727/2020 [ΦΕΚ Α 184/2020] Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΥΕ: ανακοίνωση για τις δίωρες διακοπές και τη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ, η εθνική ρύθμιση που εξαρτά από τη λήψη άδειας την κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση οικιακού ακινήτου σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτό την κατοικία της Οι νέες Διοικήσεις των Δικαστηρίων της Αθήνας

Trending now

Trending now

Γραμματειακή υποστήριξη

Περιγραφή Θέσης Δικηγορική εταιρεία ζητεί για Γραμματειακή υποστήριξη σε χειρισμό βάσεων δεδομένων, καταχώρηση δεδομένων (data entry), αρχειοθέτηση και οργάνωση φακέλων. Διεκπεραίωση θεμάτων με επικοινωνία, αλληλογραφία και καταχωρήσεις. Προσφέρεται πλήρης ή/και μερική απασχόληση. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχιούχος ΑΕΙ ή σχολής κατεύθυνσης Γραμματέων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Άριστη γνώση και πιστοποίηση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γνώσης (proficiency level ). Οργάνωση δραστηριοτήτων γραφείου. Ευχέρεια προφορικού λόγου. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η δικηγορική εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ζητεί δικηγόρο με εμπειρία 3 ετών στον τομέα του δημοσίου δικαίου. Ικανότητα αυτόνομου χειρισμού υποθέσεων και ευχέρεια στη σύνταξη δικογράφων. Θα συνεκτιμηθούν ειδικότερες γνώσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορική Εταιρεία αναζητά έμπειρους δικηγόρους με ειδίκευση στα ακόλουθα: α) δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), β) δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιθυμητοί. Άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά: info@kanell.gr, 2103610227.

Δικηγορική Εταιρία Ζητά Δικηγόρους

Δικηγορική εταιρεία ζητά δικηγόρους για εσωτερική συνεργασία στο αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Άριστο εργασιακό περιβάλλον στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ωράριο 9:00-18:00, μηνιαία αμοιβή από 900 € αναλόγως την προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση business@kretsi.gr

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία κατά προτίμηση σε οργανωμένο περιβάλλον, με γνώση αγγλικής σε επίπεδο μητρικής (θα ελεγχθεί) και εμπειρία σε Μ & Α για πλήρη απασχόληση. Υψηλός βαθμός πτυχίου ελληνικής νομικής σχολής και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Προοπτικές ταχείας εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον και καλοί οικονομικοί όροι, ανάλογα και με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Θα τηρηθεί εχεμύθεια. Δεν θα ληφθούν υπόψη όσα βιογραφικά δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή: law.athens@gmail.com

Θέση Δικηγόρου

ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Η Δικηγορική μας Εταιρία (περιοχή Κολωνακίου) παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες και ζητεί ΔΙΚΗΓΟΡΟ μάχιμης δικηγορίας με τριετή δικαστηριακή εμπειρία επί υποθέσεων αστικού, εμπορικού δικαίου, τραπεζικών υποθέσεων, αυτοκινήτων και για τη διεξαγωγή ελέγχων τίτλων.
Advertisement
Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης: "Μετά την υποβολή  πλήθους καταγγελιών καταναλωτών σε βάρος του ηλεκτρονικού καταστήματος «GF ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, η Γενική Διεύθυνση...

ΑΠΔΠΧ: Απόφαση Schrems (C-311/2018) – Ενημέρωση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΔΕΕ) εξέδωσε στις 16.7.2020 μια πολύ σημαντική απόφαση, στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης C‑311/18 «Data...

ΕΕΕΠ: όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Συνεργατών προωθητικών ενεργειών μέσω διαδικτύου

Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών . Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...
Advertisement

elaw.gr