Διήμερη αναστολή λειτουργίας εργασιών Δικαστηρίων Πατρών Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΔΕ με τον υπουργό Δικαιοσύνης την 1η Οκτωβρίου Τηλεργασία: δημοσιεύθηκε ο Ν. 4727/2020 [ΦΕΚ Α 184/2020] Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΥΕ: ανακοίνωση για τις δίωρες διακοπές και τη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Σύμφωνη με το δίκαιο της ΕΕ, η εθνική ρύθμιση που εξαρτά από τη λήψη άδειας την κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση οικιακού ακινήτου σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτό την κατοικία της Οι νέες Διοικήσεις των Δικαστηρίων της Αθήνας Οι νέες Διοικήσεις των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης

Trending now

Trending now

Ζητείται ασκούμενη/-ος δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά ασκούμενη/-ο δικηγόρο για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. Αποστείλατε βιογραφικο στο e.paraskevopoulou@paraskevopouloulaw.com

Δικηγορική Εταιρία Ζητά Δικηγόρους

Δικηγορική εταιρεία ζητά δικηγόρους για εσωτερική συνεργασία στο αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Άριστο εργασιακό περιβάλλον στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ωράριο 9:00-18:00, μηνιαία αμοιβή από 900 € αναλόγως την προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση business@kretsi.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

Περιγραφή Θέσης Δικηγορική εταιρεία ζητεί για Γραμματειακή υποστήριξη σε χειρισμό βάσεων δεδομένων, καταχώρηση δεδομένων (data entry), αρχειοθέτηση και οργάνωση φακέλων. Διεκπεραίωση θεμάτων με επικοινωνία, αλληλογραφία και καταχωρήσεις. Προσφέρεται πλήρης ή/και μερική απασχόληση. Απαραίτητα Προσόντα Πτυχιούχος ΑΕΙ ή σχολής κατεύθυνσης Γραμματέων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Άριστη γνώση και πιστοποίηση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γνώσης (proficiency level ). Οργάνωση δραστηριοτήτων γραφείου. Ευχέρεια προφορικού λόγου. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία

Διεθνής δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη συνεχή δικαστηριακή εμπειρία κατά προτίμηση σε οργανωμένο περιβάλλον, με γνώση αγγλικής σε επίπεδο μητρικής (θα ελεγχθεί) και εμπειρία σε Μ & Α για πλήρη απασχόληση. Υψηλός βαθμός πτυχίου ελληνικής νομικής σχολής και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Προοπτικές ταχείας εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον και καλοί οικονομικοί όροι, ανάλογα και με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Θα τηρηθεί εχεμύθεια. Δεν θα ληφθούν υπόψη όσα βιογραφικά δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Αποστολή βιογραφικού με συνοδευτική επιστολή: law.athens@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δικηγορική Εταιρεία αναζητά έμπειρους δικηγόρους με ειδίκευση στα ακόλουθα: α) δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), β) δημόσιο δίκαιο, δημόσιες συμβάσεις, ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιθυμητοί. Άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά: info@kanell.gr, 2103610227.
Advertisement
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΔΕΕ) εξέδωσε στις 16.7.2020 μια πολύ σημαντική απόφαση, στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης C‑311/18 «Data Protection Commissioner of Ireland v. Facebook & Max Schrems» (εφεξής «Schrems II»). Με αυτήν την απόφαση έκρινε...

ΕΕΕΠ: όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Συνεργατών προωθητικών ενεργειών μέσω διαδικτύου

Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών . Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...

Υπ. Οικονομικών: ν/σ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την καταπολέμηση...

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη...
Advertisement

elaw.gr