Η Καθηγήτρια Φ. Παζαρτζή, Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του ΟΗΕ Ιδιαίτερης σημασίας επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η εκλογή της κας Φωτεινής Παζαρτζή, Kαθηγήτριας του Διεθνούς δικαίου, στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη επιτυχία λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ αποτελεί το ανώτατο... Ανακοίνωση της Ιωάννας Κούρτοβικ για τον Δ. Κουφοντίνα Η Ιωάννα Κούρτοβικ, συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: "Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους Εδώ και δυο ημέρες με αλλεπάλληλες  ανακοινώσεις,  κυβερνητικών στελεχών, του ίδιου του πρωθυπουργού, αλλά και "φορέων της κοινωνίας των πολιτών" (εντελώς τυχαία,  στην ίδια γραμμή), εγκαλείται ο κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας ότι δεν έχει  ασκήσει τις νόμιμες διαδικασίες για... Covid-19: Η νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων, έως 8/3 Στη Βουλή το ν/σ για τις δημόσιες συμβάσεις Κατατέθηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές". Με το ως άνω σχέδιο νόμου ουσιαστικά αναμορφώνεται το υφιστάμενο... Υπ. Δικαιοσύνης: Εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων Γνωμ. Εισ. ΑΠ: Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων Εγκ. Εισ.ΑΠ: Εισαγγελικοί χειρισμοί αναφορικά με καταγγελίες για αξιόποινες συμπεριφορές κατά της γενετήσιας ελευθερίας Γνωμ. Εισ. ΑΠ: διευκρινίσεις περί της εφαρμογής της νομοθεσίας "Περί Παιγνίων" Υπ. Παιδείας: δημοσιεύθηκε ο Ν.4777/2021 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση [ΦΕΚ Α-25/2021] Δημοσιεύθηκε στο ο Ν. 4777/2021: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Αρχή της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες Αποφάσεις των Δικαστικών Οργάνων ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ Έχει κριθεί στην ΣτΕ Ολ 1501/2014 ότι η ισότητα (άρθρο 4 παρ. 5 του Σ) ενώπιον των δημοσίων βαρών επιτάσσει και την αποκατάσταση της ζημίας που κάποιος υφίσταται από την δράση, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, των οργάνων του Κράτους, όταν η δράση αυτή δεν είναι σύννομη ή όταν είναι μεν νόμιμη αλλά προκαλεί...

Trending now

Trending now

Advertisement
Η πρόσβαση, για σκοπούς ποινικής έρευνας, σε σύνολο δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κίνησης ή θέσης, από τα οποία μπορούν να συναχθούν ακριβή συμπεράσματα για την ιδιωτική ζωή, επιτρέπεται μόνο για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος ή την πρόληψη σοβαρών απειλών...

Ελ. Εν.Τραπεζών: Ενημέρωση των καταναλωτών για την ασφάλεια των συναλλαγών με...

Από τον Ιανουάριο του 2021, ξεκίνησε σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην...

EE: Πρόταση νέου Κανονισμού για την Περιαγωγή – Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γιατί προτείνει η Επιτροπή έναν νέο κανονισμό για την περιαγωγή; Χάρη στον κανονισμό για την περιαγωγή, τα τέλη περιαγωγής καταργήθηκαν στις 15...
Advertisement

elaw.gr