Trending now

Trending now

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται δικηγόρος για αποκλειστική συνεργασία. Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης αφορά συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα αστικού και διεθνούς δικαίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η άριστη χρήση των νέων τεχνολογιών όσο και της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο. Μεταπτυχιακός τίτλος και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθούν. Παρέχονται: • Πενθήμερη, οχτάωρη απασχόληση • Σύγχρονο και πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας • Συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη σε μια δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα • Υψηλό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικά στο email legal@varnavas.gr αναγράφοντας στο θέμα την λέξη «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ».

Senior Associate Lawyer

Marinos | Petroulias & partners is a boutique Law firm that offers highly specialized legal services with a strong focus on commercial and business law, as well as state aid, concessions & public procurement. As our business is currently expanding, we are seeking for a self-motivated and ambitious Senior Associate with a genuine interest in law in the field of Corporate & Commercial, to join our team.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Από τη Δικηγορική Εταιρεία “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, ζητείται για αποκλειστική συνεργασία ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με επιστημονική κατάρτιση & πενταετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση & χρήση της αγγλικής γλώσσας. Παρακαλείστε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με mail στο: hr-legal@legal-ap.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 10 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ζητούνται ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου. Απαραίτητα προσόντα: (α) Εξαιρετικό επίπεδο ικανότητος διεξαγωγής υποθέσεων στα δικαστήρια και συντάξεως δικογράφων (β) Γνώση της αγγλικής γλώσσης. Πρόσθετα προσόντα αξιολογούνται. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά αποστέλλονται στην διεύθυνση: info@bregiannos-lawfirm.com.

Ζητείται νέος-α δικηγόρος με αντικείμενο την πνευματική ιδιοκτησία και τα προσωπικά δεδομένα

Στο δικηγορικό γραφείο Σπυροπούλου & Συνεργατών (www.cyberlaw.gr) υπάρχει θέση για δικηγόρο με βασικό αντικείμενο ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων, Εμπορικά σήματα, domain names, βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και δίκαιο νέων τεχνολογιών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η δικηγορική Εταιρία RHETOR στηρίζει την επιτυχία της στη δυναμική του ανθρώπινου κεφαλαίου της, στην ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα και την καινοτόμο διάχυση γνώσης. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Το ιδανικό προφίλ Συνεργάτη Δικηγόρου με ειδίκευση στο Τραπεζικό/Πτωχευτικό Δίκαιο (Κωδικός: R26) είναι ο επαγγελματίας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στη διαρκή βελτιστοποίηση των νομικών υπηρεσιών της εταιρίας προς τους πελάτες της. ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Εκπαίδευση • Πτυχίο Νομικής • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Τραπεζικό/Πτωχευτικό Δίκαιο θα εκτιμηθεί • Άριστη γνώση Αγγλικών • MS Office Επαγγελματική Εμπειρία • 10ετής επαγγελματική εμπειρία στο Τραπεζικό/Πτωχευτικό Δίκαιο Ικανότητες • Τάση για επιτεύγματα • Υπέρβαση προσδοκιών πελατών • Επίλυση προβλημάτων • Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και σημασίας στη λεπτομέρεια ΠΑΡΟΧΕΣ Η Εταιρία προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης, μακροχρόνια συνεργασία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών, σύστημα μπόνους και διαρκή εκπαίδευση σε ένα αναπτυσσόμενο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
Advertisement
Με την απόφαση Constantin Film Verleih (C-264/19), η οποία εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2020, το Δικαστήριο έκρινε ότι, στο πλαίσιο της αναρτήσεως ταινίας σε πλατφόρμα βίντεο στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η οδηγία...

ΔΕΕ: Η επιτροπή αναφορών του κοινοβουλίου ομόσπονδου κράτους ενός κράτους-μέλους υπόκειται...

Πολίτης ο οποίος υπέβαλε αναφορά στην επιτροπή αναφορών του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κράτους της Έσσης (Γερμανία) ζήτησε από την επιτροπή αυτή να...

ΕΕΤΤ: δημοσιεύθηκε η Έκθεση «ανοιχτού διαδικτύου» 2019-2020

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη δημοσίευση της Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020. Η έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού...
Advertisement

elaw.gr