ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

0

Φοιτήτρια επί πτυχίω με εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων αναζητά γραφείο για απογευματινή ημιαπασχόληση. Διατίθεται βιογραφικό σημείωμα κατόπιν επικοινωνίας στο email tk9458594@gmail.com

Σχόλια