ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

0

Μάχιμη δικηγόρος 5ετίας με εκτενή εμπειρία σε ποινικό και αστικό δίκαιο (παραστάσεις, σύνταξη δικογράφων, δικαστηριακή πρακτική) αναζητά εξωτερική συνεργασία. E-mail: spirva.lawyer@gmail.com

Σχόλια