Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο

0

Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στους τομείς Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Συνθήκες απασχόλησης και αμοιβή, ικανοποιητικές. Επικοινωνία: xristianna.papageorge@gmail.com

Σχόλια