Ζητείται Γραμματέας

0

Ζητείται γραμματέας απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κάλυψη αναγκών απογευματινής γραμματείας μεγάλου δικηγορικού γραφείου στο Κολωνάκι. Ωράριο 14.00-22.00. Παρέχεται βασικός μηνιαίος μισθός και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Θα συνεκτιμηθούν προηγούμενη εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο ή σε συμβολαιογραφείο και σε αντίστοιχες θέσεις γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητη η άριστη γνώση υπολογιστή, η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων και άλλων τυχόν υποχρεώσεων. Αποστείλατε βιογραφικό στο epilysiprogram@gmail.com για τον καθορισμό συνέντευξης.

Σχόλια