Ζητείται Δικηγόρος

0

Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι ζητά δικηγόρο για σταθερή συνεργασία, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης και στο δίκαιο ακινήτων. Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο LawFirmHRDpt@gmail.com με την ένδειξη : «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ»

LawFirmHRDpt@gmail.com

Σχόλια