ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι ζητεί ασκούμενο δικηγόρο με προοπτική μόνιμης συνεργασίας μετά το πέρας της άσκησης.
Απαραίτητα προσόντα : Προθυμία, εργατικότητα πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικές ικανότητες με προσοχή στη λεπτομέρεια και ομαδικότητα. Η εξοικείωση με το χώρο των δικαστηρίων και τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο LawFirmHRDpt@gmail.com με την ένδειξη : «ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ»

Σχόλια