Ασκούμενος/-η ή νέος/α δικηγόρος ζητείται από δικηγορική εταιρεία

0

Άριστο πτυχίο,άριστα αγγλικά & γνώση υπολογιστών. Μετ/κό Εμπορικού/Αστικού δικαίου θα συνεκτιμηθεί θετικά.Ωράριο 9-7 & αναλόγως εργασιών,αμοιβή €600 & αναλόγως προσόντων/θέσης.
inquiries@kp-lf.com

Σχόλια