Ασκούμενο/η δικηγόρο και έναν νέο/νέα δικηγόρο

0

Η Δικηγορική Εταιρία Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες (www.elo.gr ) αναζητεί:
Έναν ασκούμενο/η δικηγόρο και έναν νέο/νέα δικηγόρο. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά με φωτογραφία στο secretary@elo.gr

Σχόλια