Βοηθός Συμβολαιογράφου

0
Ζητείται υπάλληλος Συμβολαιογραφείου από Συμβολαιογραφείο στη Νέα Σμύρνη, με επιθυμητή προϋπηρεσία στη σύνταξη συμβολαίων, υπολογισμό αντικειμενικών αξίων και συμπλήρωση δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως, κληρονομιάς, δωρεών κ.λ.π.

Σχόλια