Γαλλικά-Νομική-ευρωπαϊκή ορολογία & Μετάφραση

0

Καθηγήτρια μετάφρασης παραδίδει μαθήματα νομικής & ευρωπ. ορολογίας και μετάφρασης από και προς τα γαλλικά. Προετοιμασία για τη Σχολή Δικαστών-Συμβολαιογράφων, Διπλωματικό σώμα. τηλ: 6977216353

Σχόλια