Γραμματέας Διοίκησης στη Δικηγορική Εταιρεία «ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

0

Η δικηγορική εταιρία «Μεταξάς και Συνεργάτες» ζητά να προσλάβει άτομο για την περαιτέρω στελέχωση του τμήματος γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας.

Απαραίτητα στοιχεία: Καλές οργανωτικές ικανότητες, καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ και social media, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια σε διαπροσωπική επικοινωνία (προφορικό και γραπτό λόγο).  Θετικά θα αξιολογηθούν: Σχετική εργασιακή εμπειρία, σπουδές management, marketing ή λογιστικής, γνώση της γερμανικής γλώσσας, γνώσεις digital marketing. Αποστολή βιογραφικών: secretary@metaxaslaw.gr

Σχόλια