ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

0

Δικηγορική εταιρεία στο Κολωνάκι ζητεί γραμματέα για εξάωρη απασχόληση με απαραίτητη εμπειρία σε ανάλογη θέση. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση της γερμανικής.

blfjobs@yahoo.com

Σχόλια