Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία

0
Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα ζητά δικηγόρο με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στους τομείς Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Συνθήκες εργασίας και αμοιβή, ικανοποιητικές. Αποστολή βιογραφικών : e-mail: info@sinoslawfirm.gr

Σχόλια