Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με κύριο αντικείμενο το εμπορικό δίκαιο αναζητά Δικηγόρο.

0

Δικηγορική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας με κύριο αντικείμενο το εμπορικό δίκαιο αναζητά Δικηγόρο. Απαραίτητα προσόντα:
· 4 έως 6 έτη δικηγορίας
· Άριστη γνώση αγγλικών
· Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
· Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα εταιρικού, τραπεζικού, χρηματοοικονομικού δικαίου ή δικαίου κεφαλαιαγοράς.
Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη προϋπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία με αντίστοιχο αντικείμενο και ουσιαστική συμμετοχή σε συναλλαγές χρηματοδότησης ή εξαγοράς/συγχώνευσης επιχειρήσεων, νομικούς ελέγχους.
Παρακαλούμε αναφέρετε κωδικό αγγελίας: L4-6
Aποστολή βιογραφικών: office@sardelaslaw.gr

Σχόλια