ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0
Δικηγορικό Γραφείο στην Θεσσαλονίκη που ασχολείται με Αστικό, Εμπορικό και Ποινικό Δίκαιο και κυρίως με ύλη Ασφαλιστικών Εταιριών αναζητά εσωτερικό ή και/ εξωτερικό συνεργάτη/τιδα Δικηγόρο με εμπειρία και ικανότητα στην σύνταξη Δικογράφων και χειρισμού Υποθέσεων. Μηνιαία Αμοιβή & Ωράριο 08.30 – 15.00 (Εσωτερική Απασχόληση). Κιν: 6973804622. Email: vickyflouda@yahoo.com

Σχόλια