ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΑΠ

0

Δικηγορική Εταιρία ζητεί δικηγόρο για εσωτερική συνεργασία,
με εμπειρία στην αναγκαστική εκτέλεση και σε θέματα ακινήτων
για να αναλάβει την διενέργεια ελέγχων τίτλων ανά την επικράτεια.
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
Βιογραφικά στο: info.various13@gmail.com

Σχόλια