ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0

Η δικηγορική εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες, αναζητεί δικηγόρο τριετούς εμπειρίας για εξωτερική συνεργασία, πλήρους απασχόλησης, για την διενέργεια ελέγχων τίτλων ακινήτων στην Αττική και στην επαρχία καθώς και για σύνταξη συναινετικών προσημειώσεων. Προτιμητέοι οι υποψήφιοι που έχουν ευελιξία στα ταξίδια.

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικός μισθός σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο human.resources@sioufaslaw.gr, αναγράφοντας απαραιτήτως στο θέμα «ΕΡΕΥΝΕΣ».

Σχόλια