ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0

Η δικηγορική εταιρεία Σιούφας και Συνεργάτες, αναζητεί in house συνεργάτη δικηγόρο με:

• Πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις εμπορικού, αστικού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης
• Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Προσφέρονται ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Αποστολή βιογραφικών: e mail: human.resources@sioufaslaw.gr, αναγράφοντας στο θέμα «ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Σχόλια