ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ GDPR – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

0

Νομικός σύμβουλος με εμπειρία στον τομέα των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR Compliance, ως σύμβουλος στην συμμόρφωση πολλών πελατών – ιδιωτικών εταιρειών, Δημοσίων φορέων, σωματείων, εταιρειών σχετικά με τον τουρισμό, κλπ.- και πιστοποιημένος DPO Executive, αναζητώ συνεργασία (εσωτερική μόνιμη κατά ΄προτίμηση ή και εξωτερική) με εταιρεία / γραφείο στο εν λόγω αντικέιμενο.
Τηλ.επικοινωνίας: 6976953963, e-mail: merkjtheod@gmail.com

Σχόλια