ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ DPO

0

Δικηγόρος έμπειρη πιστοποιημένη DPO από την TUV AUSTRIA ζητά εξωτερική συνεργασία ή συνεργασία μερικής απασχόλησης με γραφείο ή εταιρεία.
zmaloukou@yahoo.gr

Σχόλια