Δικηγόρος με δεκαετή εμπειρία αναζητεί συνεργασία

0

Δικηγόρος με δεκαετή εμπειρία, κάτοχος μεταπτυχιακού και με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το αστικό δίκαιο, αναζητεί εξωτερική συνεργασία (εξωτερικές εργασίες, σύνταξη δικογράφων). 6977646335.

Σχόλια