Δικηγόρος με εμπειρία στο Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο (Αθήνα)

0

Δικηγόρος με εμπειρία στο Διοικητικό και Δημόσιο Δίκαιο (Αθήνα)
Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας αναζητούμε για τα γραφεία μας στην Αθήνα συνεργάτη δικηγόρο με εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο.

Απαραίτητα προσόντα:
▪ Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων Δημοσίων Συμβάσεων και Διοικητικού Δικαίου
▪ Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας

Επιθυμητά προσόντα:
▪ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Διοικητικό Δίκαιο

Αποστολή βιογραφικών (με Κωδικό R15) στο email: hr@rhetor.gr

We are currently recruiting for a legal associate, to join our team:
Legal Associate with expertise in Public & Administrative Law
(Athens based)
Requirements
Our ideal candidate is a bright and ambitious lawyer that focuses on delivering work of high quality, commits to high levels of client service, and has the ability to build strong client relationships.
• At least five (5) years of work experience in Public Procurements and expertise in Public & Administrative Law
• Excellent command of the English Language
• A Master of Laws (LL.M.) in Administrative Law will be considered a plus
• Highly organised with excellent attention to detail
• Team player, motivated and self-driven

What we offer:
• A competitive salary based on experience and skills
• A performance based bonus scheme
• Training and professional development

Send your resume (code R15) at hr@rhetor.gr

Σχόλια