Δικηγόρος παρ εφεταις αναζητά εξωτερική συνεργασία

0
Δικηγόρος παρ εφεταις με πτυχίο με λίαν καλώς στη Νομική Αθήνας και μεταπτυχιακό εργατικού δικαίου με άριστα στην ίδια σχολή επιθυμεί εξωτερική συνεργασία για σύνταξη δικογράφων ή και παραστάσεις. Γνώση αγγλικών ρωσικών και Η /Υ. Πολύ καλή πείρα σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Σχόλια