Δ.Κ. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Δικηγόρος Εμπορικού Δικαίου

0

Η Δικηγορική Εταιρεία Δ.Κ.Αυγητίδης & Συνεργάτες αναζητεί δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο για να ενταχθεί στην ομάδα της.
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ -ες με ουσιαστική και συνεχή δικαστηριακή εμπειρία, αποδεδειγμένη ικανότητα σύνταξης και επιμέλειας δικογράφων και εμπορικών συμβάσεων και παροχής υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών, εμπειρία σε εμπορικές διαπραγματεύσεις και επιστημονική έρευνα, ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων ζητημάτων και πνεύμα ομαδικότητας.
Ο/ Η υποψήφιος/ -α πρέπει να κατέχει:
• Πτυχίο νομικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή εγνωσμένου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού,
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο εμπορικό δίκαιο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή εγνωσμένου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού,
• Τουλάχιστον 5ετή δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου,
• Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικός και γραπτός λόγος),
• Ικανότητα σύνταξης δικογράφων.
Τυχόν γνώση και εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό και σχετική συνοδευτική επιστολή στο info@avgitidislaw.gr περιλαμβάνοντας στο θέμα την επισήμανση #commerciallawyer.

Σχόλια