ΕΜΠΕΙΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0

Δικηγορικό Γραφείο που ασχολείται κυρίως με συμβουλευτική και κατά δεύτερο λόγο με μάχιμη δικηγορία κυρίως σε πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια αναζητεί εμπειρη Γραμματέα.Καλές συνθήκες εργασίας. Αποστολή βιογραφικών στο secretary@llo.gr

Σχόλια