Εμπειρογνώμονας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Ν 4469-2017

0
Οικονομολόγος με άριστη κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά ¬¬¬και σημαντική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις δανείων, αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης βιωσιμότητας οφειλετών (EBITDA, αριθμοδείκτες, ΚΠΑ) και Σχεδίου εξυγίανσης οφειλών, στο πλαίσιο υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ (OCW). Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6947 699 553 ή μέσω e-mail: vassilisef@gmail.com

Σχόλια