Εξωτερική συνεργασία – Ιατρικό Δίκαιο

0
Δικηγόρος, κάτοχος γερμανικού μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου στο Ιατρικό Ποινικό Δίκαιο αναζητά εξωτερική συνεργασία με δικηγορική εταιρεία ή δικηγορικό γραφείο σε υποθέσεις του συγκεκριμένου τομέα εξειδίκευσής του. Τηλέφωνο: 6938964344, 2109813297

Σχόλια