Εταιρία επιθυμεί part-time συνεργασία με Δικηγόρο

0
Εταιρία επιθυμεί part-time συνεργασία με Δικηγόρο παρ΄ Εφέταις, με μεγάλη εμπειρία σε ακροατήρια και δικόγραφα αστικού και ποινικού δικαίου. Επιθυμητή και καλή γνώση GDPR. Αποστείλατε βιογραφικό στο: adsdelegate@gmail.com

Σχόλια