Ζητείται έμπειρος Δικηγόρος

0

Ζητείται έμπειρος δικηγόρος:
Απαραίτητα Προσόντα : Πτυχίο Νομικής Σχολής /Μεταπτυχιακό επιθυμητό / Πολύ καλή γνώση MS office/Άριστη γνώση Αγγλικών /Μεγάλη εμπειρία σε Αγοραπωλησίες Ακινήτων , τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση μεγάλης Εταιρείας ( κατά προτίμηση Πολυεθνικής ) .
Προσωπικά χαρακτηριστικά : Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα/ Δυναμική προσωπικότητα/ Πνεύμα ομαδικής εργασίας/ Αποτελεσματικότητα/ Ευγένεια Η εταιρία προσφέρει : Παγία αντιμισθία/ Άριστο περιβάλλον εργασίας/ Προοπτικές εξέλιξης/
Send CV : hr@estia-developments.com

Σχόλια