Ζητείται ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ-ΟΣ

0
Αναζητάται από την δικηγορική εταιρεία ΒΕΝΙΕΡΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ασκούμενη-ος για πρακτική άσκηση στην δικαστηριακή πρακτική και για την εκμάθηση της σύνταξης δικογράφων. Απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο ελληνικής Νομικής και βαθμός λίαν καλώς ή άριστα. Ωράριο 9-6 και αμοιβή 400 ευρώ, αποστολή cv στο ven@valaw.gr

Σχόλια