Ζητείται Γραμματέας

0
Η Δικηγορική Εταιρία Β.Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά Γραμματέα.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
https://www.vdilawfirm.com/careers/secretary

Σχόλια