Ζητείται Γραμματέας

0
Η Δικηγορική Εταιρεία Β.Δ. Οικονομίδης & Συνεργάτες αναζητά Γραμματέα.
Περισσότερες πληροφορίες στο κάτωθι link:

https://www.vdilawfirm.com/careers/secretary/

Σχόλια