ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί συνεργασία με:
Α) έμπειρο δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το GDPR,
B) έμπειρο δικηγόρο στο Διοικητικό Δίκαιο με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα ληφθούν υπόψη. Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Άριστοι όροι συνεργασίας με προοπτικές σημαντικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών: info@kanell.gr, 2103610227

Σχόλια