Ζητείται Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

0

Η Δικηγορική Εταιρία ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητεί συνεργασία με δικηγόρο παρ’ εφέταις, με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Μεταπτυχιακός τίτλος στο δημόσιο δίκαιο θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού στο tasklaw@otenet.gr

Σχόλια