Ζητείται Δικηγόρος

0

Από δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα ζητείται δικηγόρος για αποκλειστική συνεργασία. Το κύριο αντικείμενο απασχόλησης αφορά συμβουλευτική δικηγορία σε θέματα αστικού δικαίου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η άριστη χρήση των νέων τεχνολογιών όσο και της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο. Μεταπτυχιακός τίτλος και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθούν.

Παρέχονται:

  • Πενθήμερη, οχτάωρη απασχόληση
  • Σύγχρονο και πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη σε μια δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα
  • Υψηλό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων και της εμπειρίας

Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικά στο email:  legal@varnavas.gr

Για επιπλέον διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 2106400300

Σχόλια