Ζητείται Δικηγόρος

0

Η δικηγορική εταιρεία «ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΙ» αναζητά δικηγόρο με επιθυμητή διετή εμπειρία.

Απαραίτητα προσόντα: Αποφοίτηση από Νομική Σχολή Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση Γαλλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.skandamis.com/jobs/associate/ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@skandamis.com.

Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Σχόλια