Ζητείται Δικηγόρος

0

Το Δικηγορικό Γραφείο «Νικόλαος Ιωάννου & Συνεργάτες» ζητεί Δικηγόρο με πενταετή πραγματική εμπειρία στη σύνταξη δκογράφων ιδιωτικού δικαίου για πλήρη απασχόληση και μόνιμη συνεργασία. Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση hr@ilf.gr. Λόγω της περιόδου γίνεται μνεία ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31.7.2019, και στις 5.8 και 22.8.2019, η δε απασχόληση θα ξεκινήσει στις 2.9.2019.

Σχόλια