Ζητείται Δικηγόρος – ERGO Ελλάδας

0

H ERGO Ελλάδας είναι μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρουμε στους 700.000 πελάτες μας μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό αναζητάμε να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας έναν /μία

Δικηγόρο

Ως μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας μας, θα συμμετέχεις σε εργασίες που αφορούν τη διασφάλιση της νομιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών και αποφάσεων της εταιρείας, τη νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού της μοντέλου και της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τη διάγνωση των νομικών κινδύνων, την πρόληψη ή τον μετριασμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, στις κύριες αρμοδιότητες της θέσης συμπεριλαμβάνονται:

 • η παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία της νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
 • η νομική επιμέλεια των συμβάσεων (π.χ. ασφαλιστικές/ αντασφαλιστικές συμβάσεις, συβάσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης ακινήτων)
 • η παρακολούθηση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας
 • o χειρισμός των, κατά περίπτωση, δικαστικών υποθέσεων και η εκπροσώπησή της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών ή διοικητικών αρχών

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτεις

 • Πτυχίο Νομικής Επιστήμης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών /LL.M στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο θα συνεκτιμηθεί
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Νομική Υπηρεσία εταιρείας ή σε δικηγορική εταιρεία με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, με έμφαση στο Ασφαλιστικό και στο Εταιρικό Δίκαιο
 • Πολύ καλή γνώση και επαγγελματική εμπειρία στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο Αστικό – Ενοχικό δίκαιο (συμβάσεις)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας, πολύ καλή γνώση των MS Office
 • Ικανότητα προσδιορισμού προβλημάτων, συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής τεκμηριωμένων συμπερασμάτων
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη, διεισδυτική αντίληψη και ικανότητα αναζήτησης διαφορετικών εκδοχών και ερμηνειών
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, αξιοπιστία, αποδοτικότητα και χρονική συνέπεια
 • Ικανότητες αποτελεσματικής συνεργασίας και αποτελεσματικής μετάδοσης πληροφοριών

Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο.
Αν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο hr@ergohellas.gr

 


Η ERGO A.A.E. (Λ. Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121) τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη ή μελλοντική θέση εργασίας και τα οποία έρχονται σε γνώση της από την αποστολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων απευθείας στην εταιρεία ή μέσω τρίτων μερών. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών τους προσόντων και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην ERGO. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος αναγνωρίζετε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που εκουσίως γνωστοποιείτε στην ERGO με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος για τον πιο πάνω σκοπό. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Εφόσον το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στη βάση δεδομένων μας για περίοδο ενός έτους και μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ergohellas.gr. Η ενημέρωση της ERGO Α.Α.Ε. σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ergohellas.gr/pages/customer-support/data- protection

Σχόλια