Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας (Personal Assistant) Διευθύνοντος Εταίρου

0

Απαραίτητα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κ.λπ.)
• Προυπηρεσία σε Δικηγορική Εταιρεία
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα
• Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα

d.foutsis@foutsislaw.gr

Σχόλια