Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας (Personal Assistant) Διευθύνοντος Εταίρου

2

Απαραίτητα:
• Προυπηρεσία σε δικηγορική εταιρεία
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κ.λπ.)
• Επιθυμητή πιστοποίηση (ECDL κ.ά.)
• Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
• Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα
• Δυνατότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αποστολή βιογραφικών στο: d.foutsis@foutsislaw.gr

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχόλια