Ζητείται νέος/α Δικηγόρος με άριστη γνώση αγγλικών

0
Η δικηγορική εταιρία των Αθηνών αναζητεί νέο/α δικηγόρο με άριστη γνώση αγγλικών για ενασχόληση με αστικό και εμπορικό δίκαιο. Μεταπτυχιακός τίτλος στους ανωτέρω τομείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι επιθμητός. Υποβολή βιογραφικών στο mail@spplaw.gr.

Σχόλια