Ζητείται συνεργάτης δικηγόρος (γραφείο Αθηνών)

0

Από την ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητείται μία/ένας δικηγόρος για το γραφείο Αθηνών.
Προϋποθέσεις συνεργασίας:
-Δικαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
-Άριστη γνώση Αγγλικών
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στο Αστικό ή Ποινικό Δίκαιο) θα συνεκτιμηθεί
Παρέχονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Συμμετοχή σε πρόγραμμα εταιρικής ιδιωτικής ασφάλισης
-Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: argy@alf.gr

Σχόλια