Ζητείται συνεργάτης/συνεργάτιδα δικηγόρος (γραφείο Αθηνών)

0

Από την ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητείται συνεργάτης/συνεργάτιδα δικηγόρος για το γραφείο Αθηνών.
Προϋποθέσεις συνεργασίας:
– Εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων Εμπορικού και Αστικού Δικαίου
-Άριστη γνώση Αγγλικών
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο) θα συνεκτιμηθεί
Παρέχονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
-Συμμετοχή σε πρόγραμμα εταιρικής ιδιωτικής ασφάλισης
-Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e- mail: argy@alf.gr

Σχόλια