ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ-Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

0

Δικηγορικό Γραφείο στον Πειραιά με αντικείμενα απασχόλησης ναυτικό, εμπορικό και δίκαιο αλλοδαπών, αναζητεί ασκούμενο/η δικηγόρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και υπολογιστών.
Ωράριο 09.00 -16.00. Αμοιβή 400 ευρώ. Αποστείλατε βιογραφικά στο apsichogiou@agplegal.eu.

Σχόλια