ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

0
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ agaphnos@otenet.gr

Σχόλια