ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

0

Ζητείται ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Απαιτούμενα προσόντα
• Χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στα Αγγλικά
• Δυνατότητα ενασχόλησης με πολλαπλές εργασίες

Βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@agapinos.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΑΠΗΝΟΣ προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση, γρήγορη ανέλιξη σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Σχόλια